SynDose background image 

Rozwiązanie

Dzięki SynDose zoptymalizujesz pracownię diagnostyczną, pozyskasz wiedzę i zadbasz o bezpieczeństwo pacjentów zgodnię z zasadą ALARA, a także zyskasz spokój dzięki monitorowaniu i raportowaniu zgodnie z najnowszymi wymogami MZ i KCOR.

Nasz system przeznaczony jest dla:

  1. Kierowników pracowni diagnostycznych
  2. Techników radiologicznych
  3. Inspektorów ochrony radiologicznej
  4. Inspektorów sanitarnych
  5. Audytorów klinicznych
  6. Konsultantów ds. radiologii i diagnostyki obrazowej
  7. Innych osób odpowiedzialnych za wdrożenie kontroli dawek w placówce

Wybrane funkcje

Raporty

Raportowanie zgodnie z obowiązującymi wytycznymi KCOR.

Dostęp przez przeglądarkę www

Z każdego miejsca lub tylko w placówce, responsywny interfejs dostosowany do monitorów i tabletów.

Limity ministerialne i lokalne

Monitorowanie przekroczeń wg aktualnego rozporządzenia ministra zdrowia i limitów lokalnych Twojej placówki.

Analityka

Zaawansowane filtry i interaktywne wykresy pozwalają na lepszą optymalizację pracowni i wykonywanych badań.

Symulacja następnej dawki pacjenta

Optymalizacja wykorzystania pracowni

Obsługa wszystkich rodzajów dawek używanych w radiologii

Centralny rejestr i minimalne wymagania w modelu SaaS

Wizualizacja danych w postaci wykresów wielu typów

Automatyczna i manualna klasyfikacja przekroczeń

Możliwość uruchomienia systemu "od zaraz"

Agregowanie dużej ilości danych, z wielu urządzeń

i wiele więcej...

Kontrola dawek a prawo

Monitoruj dawkę na bieżąco, aby w każdej chwili być w stanie sporządzić raport zgodny z wymogami Ministerstwa Zdrowia (dotyczącymi diagnostycznych poziomów referencyjnych) i aktualnym wzorem KCOR. Dzięki temu uchronisz się przed ryzykiem odszkodowań czy też problemów z organami kontroli.

Zgodnie z przepisami art. 33u oraz art. 33v ust.1, 6 i 7 ustawy Prawo atomowe, jednostki ochrony zdrowia są zobowiązane do:

  1. Przeprowadzania audytów klinicznych wewnętrznych: nie rzadziej niż co rok.
  2. W razie potrzeby – na pisemne polecenie kierownika jednostki ochrony zdrowia.
  3. W radiologii zabiegowej – po każdym incydencie prowadzącym do popromiennego uszkodzenia skóry.

O nas

SynDose to oprogramowania dla pracowni radiologicznych oferowane w ramach platformy internetowej Zbadani.pl.

Platforma internetowa Zbadani.pl oferuje rozwiązania z zakresu e-zdrowia zarówno dla pacjentów jak i dla placówek medycznych. W ramach Zbadani.pl pacjent może odbierać wyniki online, zapisywać je w swojej teczce medycznej, a także konsultować wyniki online z dowolnym specjalistą na świecie. Dla placówek medycznych dostarczamy rozwiązania z zakresu wydawania wyników online, współdzielenia dokumentacji medycznej online czy też gotowe rozwiązanie informatyczne służące do monitorowania, rejestrowania i zarządzania dawką radiologiczną, wraz z raportowaniem do Ministerstwa Zdrowia.

Misją Zbadani.pl jest zapewnienie pacjentom, a także placówkom medycznym rozwiązań telemedycznych, które w istotny sposób przyśpieszą i usprawnią proces diagnozowania, konsultowania, a także zwiększą bezpieczeństwo w zakresie wykonywanych zabiegów.

Strona Zbadani.pl

Nasze doświadczenie

SynDose to marka w ramach platformy internetowej Zbadani.pl, która należy do Grupy Synektik.

Grupa Synektik od blisko 20 lat buduje rozwiązania informatyczne dla szpitali i placówek medycznych, a także jest producentem oprogramowania dla pracowni radiologicznych, rozwiązań z obszaru telemedycyny, dystrybutorem sprzętu medycznego oraz certyfikowanym Laboratorium Badawczym z akredytacją PCA.

Strona Grupy Synektik

Skontaktuj się z nami
i rozpocznij kontrolę dawek

Kontakt

z działem sprzedaży